Newestate
« назад
Резервация с кредитна карта

Плащането на резервационна такса за имот с кредитна VISA или MASTER карти е направено единствено с цел улеснение при резервация на имот и е част от продажнат цена на имота обявена на сайта. Моля прочетете подоробно за процеса на закупуване на имот описан тук.

Плащане на резервационна такса може да се извърши и чрез бнков превод или чрез внасяне на сумата по сметката на New Estate Bulgaria. За подробности моля свържете се с наш консултнт за подробности.

Разплащането с кредитни карти се администрира от Райфазен банк България. Преди заплащане на резервация, моля да се свържете с конуслтанат на компанията за допълнително и детайлно уточняване на условия и срокове.

Общи условия на резервацията:

  1. При плащане на резервационна такса имотът се резервира за Купувача за срок от 2 месеца от датата на получаване на парите в сметката на New Estate Bulgaria.
  2. За тези два месеца Купувачът е длъжен да завърши сделката като заплати пълната цена за имота и всички такси по прехвърляне.
  3. В случай, че Купувачат се откаже да завърши сделката след изтичането на двумесечния срок на резервацията, резервационната такса не подлежи на връщане.
  4. Ако New Estate Bulgaria не успее да подготви документите за нотарилано прехвърляне на имота до изтичане на двумесечния период на резервация, резервационата такса се връща в 5 дневен срок от датат на изтичане на резервацията.
  5. Общите условия могат да се променят само при съгласието на двете страни/New Estate Bulgaria и Купувача/,чрез допълнително писменно спразумение под формата на резрвационен формуляр.

Конфиденциалност:

New Estate Bulgaria гарнатира и декларира че данните предоставени от Купувача по никакъв повод и начин няма да се предоставят на трети лица.

View selection  (0)
Оценка на имот
Колко струва вашия имот?
Име
Телефон
Email
Град
Повече информация