Newestate
Калкулатор за разходи по прехвърляне собственост
Калкулатор за разходи по прехвърляне собственост Euro       
Таблица с разходи по прехвърляне собствеността на апартамент на стойност
36000 Евро
• Такса за регистрация на сделката в имотния регистър: 71 лв.
• Местни такси: 2113 лв.
• Нотариална такса вкл. ДДС: 700 лв.
• Лицензионни услуги: 80 лв.
• Съставяне на нотариален акт 300 лв.
• Справка - идентификация на страните участващи в сделката: 20 лв.
• Нотариално заверено копие на документите: 20 лв.
• Нотариална такса за регистрация на договор за поддръжка на имота: 150 лв.
• Общо: 3454 лв.
• Такса следпродажна регистрация на имота в местния имотен регистър, имотен кадастър и БУЛСТАТ: 300 лв.
• !!! Крайна сума: 3754 лв.
• !!! Крайна сума в евро: 1919 EUR

Клакулаторът дава достатъчно добра представа за разходите по прехвърляне на собственост за недвижим имот, но все пак точната сума варира в зависимост от спецификата на имота и от нотариуса, който се ползва за прехвърляне на собственост и т.н.

За изчисляване на таксите по прехвърляне, този клакулатор използва покупно-продажната цена. Следва да се има предвид, че в случаите когато данъчната оценка на имота е по-висока от покупно-продажната цена, то изчисленията следва да се правят на цената по данъчна оценка.


View selection  (0)
Оценка на имот
Колко струва вашия имот?
Име
Телефон
Email
Град
Повече информация